Flooid | Content Management System


Flooid wprowadza rewolucję do systemów Digital Signage łącząc zarządzanie sieciami nośników z dedykowanymi treściami interaktywnymi. FLOOID to narzędzie stworzone dla osób nadzorujących każdym typem sieci urządzeń oraz aplikacjami i treściami na nich prezentowanymi. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz przyjaznej obsłudze, każdy może zarządzać największymi sieciami nośników multimedialnych.

ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ MULTIMEDIALNĄ

+ Zdalne wgrywanie treści na stanowiska
+ Dla każdego stanowiska obsługa treści domyślnej i treści harmonogramowanej, z możliwością ustawienia harmonogramu publikacji na wybrany dzień i godzinę.
+ Obsługa treści interaktywnych ( aplikacje interaktywne np. Unity, HTML5/JavaScript, Flash, pliki .exe) i pasywnych (pliki audio i video, pokazy slajdów ).
+ Obsługa plików PDF i prezentacji PowerPoint na urządzeniach dotykowych.

Możliwości rozszerzenia:
+  Zarządzanie treścią wewnątrz wykonanej przez nas aplikacji interaktywnej.
+ Dwustopniowa publikacja treści z etapem akceptacji treści przez administratora.
+ Zarządzanie treścią RFID

STEROWANIE SPRZĘTEM

+ Zdalne uruchamianie i zamykanie stanowisk lub grupy stanowisk
+ Harmonogramowanie uruchamiania i zamykania stanowisk dla każdego dnia tygodnia osobno
+ Obsługa uruchamiania i zamykania projektorów obsługujących protokół PJLink

Możliwości rozszerzenia:
+ Sterowanie światłem przez DMX
+ Sterowanie głośnością na stanowisku
+ Sterowanie (włączanie/wyłączanie) dowolnym innym sprzętem (urządzenia wyświetlające, kamery, itp.).

MONITOROWANIE SPRZĘTU I APLIKACJI

+ Monitorowanie w czasie rzeczywistym statusu urządzeń (czy urządzenie jest włączone, czy urządzenie jest podpięte do systemu).
+ Monitorowanie stanu stanowisk ( zajętość dysków, obciążenie procesora, zajętość pamięci ).
+ Monitorowanie pracy systemu i aplikacji i informowanie o sytuacjach nieprawidłowych
+ Możliwość konfiguracji alarmów mailowych i/lub SMS dla wybranych komunikatów i stanów urządzeń
+ Monitorowanie aktywności użytkowników systemu Flooid

Możliwości rozszerzenia:
+ Monitorowanie stanu dowolnych urządzeń (urządzenia wyświetlające, kamery,itp.)
+ Monitorowanie pracy wykonach przez nas aplikacji
+ Dedykowane moduły analizy i statystyk dla monitorowanych danych

APLIKACJA ZARZĄDZAJĄCA FLOOID

+ Elastyczna konfiguracja uprawnień dla użytkowników
+ Dostęp z sieci wewnętrznej lub przez VPN poprzez przeglądarkę internetową

Możliwości rozszerzenia:
+ Bezpieczne zarządzanie wybraną funkcjonalnością również z sieci zewnętrznej poprzez wykonanie dedykowanej aplikacji proxy.

Skalowalność

Architektura umożliwia obsługę nieograniczonej ilości stanowisk i podpiętych do nich urządzeń przy zachowaniu wysokiej wydajności

Bezpieczeństwo

Wykorzystanie technik zapewniających bezpieczeństwo w zakresie uruchamiania treści multimedialnych i komunikacji między komponentami systemu.

Elastyczność

Architektura pluginowa umożliwia łatwą rozbudowę i dodawanie dla wybranych klientów dedykowanych funkcjonalności.

Nasze rozwiązanie dzięki wyjątkowej elastyczności i możliwości dopasowania do większości sieci urządzeń może być stosowane w nieograniczonej ilości typów lokalizacji. Wszędzie tam gdzie pojawiają się zespolone narzędzia prezentacji multimedialnej można zaimplementować system Flooid do najlepszej obsługi i zarządzania treściami.

Obecnie najczęściej z naszych usług korzystają sieci handlowe, muzea oraz sprzedaż usług jednak nasze doświadczenie pozwala na zadowolenie każdego, nawet najbardziej wymagającego klienta.